Strona głównaPoradyJaki komin wybrać?

Jaki komin wybrać?


Podstawowe informacje na temat wyboru komina

Przed wyborem komina należy bardzo dokładnie zastanowić się jakie funkcję ma spełniać w naszym domu. Komin jest inwestycją na długie lata, dlatego wybór musi być precyzyjny i przemyślany.
Na co trzeba zwrócić uwagę przed wyborem:

Zacznijmy od kilku pytań na które przed zakupem komina powinniśmy sobie odpowiedzieć.

 1. Do jakiego urządzenia grzewczego komin będzie podłączony (moc oraz rodzaj paliwa)?
 2. Jaką wysokość będzie miał nasz komin?
 3. Jaki rodzaj spalin (mokre czy suche) będzie komin odprowadzał?
 4. Ile kanałów wentylacyjnych (w wypadku wentylacji grawitacyjnej) potrzebujemy?

RODZAJ SYSTEMU KOMINOWEGO

W doborze rodzaju Systemu Kominowego pomoże poniższa tabela:

Rodzaje paliwa KONEKT UNI KONEKT BASIC KONEKT TURBO KONEKT COMBO
WĘGIEL        
DREWNO        
EKO-GROSZEK        
GAZ        
OLEJ        
MIAŁ-WĘGLOWY        
PELET        
PIEC Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA        
PIEC KONDENSACYJNY        
TECHNIKA GRZEWCZA
TECHNIKA KONWENCJONALNA        
TECHNIKA NISKOEMPERATUROWA        
TECHNIKA KONDENSACYJNA        
CIŚNIENIE
PRACA W PODCIŚNIENIU        
PRACA W NADCIŚNIENIU        
ILOŚĆ PODŁĄCZEŃ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
SYSTEM JEDNODROŻNY        
SYSTEM ZBIORCZY        
POBÓR POWIETRZA DO SPALANIA
GAZ Z OTWARTĄ KS        
GAZ Z ZAMKNIĘTĄ KS        
POZOSTAŁE WŁAŚCIWOŚCI
ZAKRES TEMPERATUR SPALIN °C 60 - 600 200 - 600 30 - 200 30 - 600
ODPORNOŚĆ NA POŻAR SADZY G50 G50   G50
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ T600 2 2 2 2/Vm
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ T400 3 3 3 3/Vm

Wysokość systemu kominowego Konekt

W przypadku kotłów grzewczych instalowanych w budynkach niebędących oddzielną kotłownią wysokość komina zależy na ogół od wysokości obiektu budowlanego (z uwzględnieniem wymagań dotyczących wyprowadzenia komina ponad dach – rysunki poniżej) i usytuowania innych budynków. W praktyce obliczenia ograniczają się często do sprawdzenia, czy dana wysokość komina zapewnia wymagany ciąg statyczny C i jaki jest ciąg użyteczny Cu‚ Producenci kotłów i kominów, dostarczanych w elementach konstrukcyjnych, dysponują nomogramami obliczeniowymi ujmującymi zależności wymiarów komina od mocy cieplnej. Sposób doboru wymiaru (przekroju) komina przedstawimy poniżej.

Normy dotyczące wylotów komina ponad wysokość dachu:

Zgodnie z normą PN–89/B-10425 wysokość komina ponad dachem zależy od kąta nachylenia i rodzaju pokrycia połaci dachowej lub przeszkody znajdującej się w odległości mniejszej nić 10m,

 
rys003Przy dachach płaskich, niezależnie od konstrukcji, dach o kącie nachylenia nie większym niż 12°- co najmniej 0,60 m wyżej od poziomu kalenicy.
Przy dachach stromych o kącie większym niż 12° i pokryciu łatwopalnym – co najmniej 0,60 m wyżej od poziomu kalenicy.
rys0005 Przy dachach stromych o kącie pochylenia połaci większym niż 12° i pokryciu niepalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,30 m od powierzchni dachu w odległości co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni.
 

Przy usytuowaniu kominów obok przeszkody (np. kalenicy), przy dachach wgłębionych, dla prawidłowego działania ich wyloty powinny się znajdować:


Co najmniej 0,30 m wyżej górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości mniejszej niż 1,5 m od przeszkody.
res0006


Co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości większej niż 1,5 m do 3,0 m od tej przeszkody.
rys0007Ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości od 3,0 do 10 m od tej przesy.
rys0008Dobór przekroju komina

Przekrój komina AK [m2] powinien zapewnić przepływ wymaganego strumienia masy spalin m [kg/s] lub strumienia objętości spalin V[m3/s] z założoną  prędkością Ws [m/ s]:
Przekrój komina wzór
 • ρs - gęstość spalin  przy średniej temperaturze spalin w kominie, [kg/m3];
 • V - strumień objętości spalin przy średniej temperaturze spalin w kominie [m3/s];
 • m - strumień masy spalin, [kg/s] (producenci kotłów przeważnie podają tą wartość)
 • ws - prędkość spalin, [m/s].
Istnieje również prostszy wzór Redtenbachera
Wzór na obliczanie przekroju komina gdzie:
 • Qk - moc cieplna kotła [kcal/h], (1 kcal/h = 1,163 W);
 • h - wysokość komina zależna od wysokości budynku, [m].
 • Wzór ten dla kotłów grzewczych olejowych różni się tylko współczynnikiem (należy przyjąć 0,033)

Przykład obliczeń

W projekcie mamy komin w wysokości 9m i chcemy kupić kocioł o mocy 50kW.

Rozwiązanie

 1. Wyliczamy Qk czyli
  Wzór na obliczanie przekroju komina
 2. Podstawiamy do wzoru, czyli
  Wzór na obliczanie przekroju komina
 3. Z wzoru pole koła P=πr2  wyliczamy średnicę komina okrągłego
  Wzór na obliczanie przekroju komina
Udostępniliśmy kalkulator korzystający z wyżej wymienionych wzorów:

Uruchom kalkulator


Pozostałe informacje ważne przy wyborze komina

Jeśli komin będzie ustawiony na zewnątrz budynku zaleca się by komin był izolowany termicznie – idealnie nadaje się do tego system kominowy KONEKT.
Przed rozpoczęciem budowy komina należy dokładnie zastanowić się w jakim miejscu będzie on sytuowany. Komin musi być odizolowany od materiałów łatwopalnych. Przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części budynku co najmniej o 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną co najmniej 0,15 m.

 
Komin nie może bezpośrednio przylegać do ściany – jest konstrukcją wolnostojącą. W związku z tym należy pozostawić szczelinę dylatacyjną od 5-10 mm dla materiałów niepalnych (rys.A), minimum 5 cm dla ścian łatwo zapalnych (rys.B)

Rys.0009

Przejście czopuch kotła przez ścianę z elementów łatwopalnych musi być zabezpieczone co najmniej 15 cm materiałem o bardzo małym współczynniku przewodności cieplnej np. wełna mineralna lub beton lekki.

Rys.0010

Przejście czopucha przez ścianę niepalną powinno zostać oddylatowane warstwą wełny mineralnej na całej długości przejścia w celu wyeliminowania naprężeń.

Rys. 0011

Przejście komina przez stropy i dachy:

- Jeżeli komin przechodzi przez strop lub dach z materiałów łatwopalnych koniecznie należy zastosować dylatację minimum 5 cm . Szczelinę wypełniamy betonem lekkim lub wełną mineralną.

rys0012

- Jeżeli komin przechodzi przez strop lub dach z materiałów niepalnych należy zastosować dylatację od 2 do 3 cm na całym obwodzie obudowy komina.

rys0013

Maksymalne wysokości komina ponad dachem:

Średnica
komina
[cm]
Wymiar
zewnętrzny
[cm]
Wysokość
komina
[m]
Obmurowany
klinkierem
12cm
Otynkowany
2cm
Obłożony
blachą,
łupkiem
14-20 38x38 do 8m
8m-20m
2,15m
1,9m
1,55m
1,10m
1,10m
0,75m
22-25 48x48 do 8m
8m-20m
2,60m
2,20m
2,00m
1,40m
1,40m
1,00m
30 55x55 do 8m
8m-20m
2,90m
2,40m
2,35m
1,55m
1,65m
1,10m

 


Warunkiem zastosowania wyliczeń z tabeli jest podparcie boczne komina w dachu budynku (rys. poniżej) 

 

Rys. 0014

Dla kominów ze zintegrowanym kanałem wentylacyjnym

Warunkiem zastosowania wyliczeń z tabeli jest podparcie boczne komina w dachu budynku (rys. poniżej)

Rys. 0015

Stateczność komina wystającego ponad dachem powyżej zalecanych w tabelkach wielkości można uzyskać w kilka innych sposobów przedstawionych poniżej:


Pręty zbrojeniowe – jeżeli komin ma wystawać 2 metry powyżej dachu to zbrojenie musi mieć min. 4 metry. Długość zbrojenia zawsze musi być przynajmniej 2 razy dłuższa od długości wystającego komina ponad dachem. Zbrojenie zaczynamy poniżej konstrukcji dachu zalewając otwory w narożnikach pustaków rzadką zaprawa cementową.

Rys. 0016

Stalowa konstrukcja z kątownikami

rys0017

Zamocowanie komina do ściany zewnętrznej płaskownikami i kotwami

rys0018

 

Do prawidłowego zakończenia komina niezbędna jest płyta betonowa przykrywająca komin, która łączy się na zaprawę murarską z pustakami kominowymi – taka płyta jest w naszej ofercie. Poniżej przedstawiamy schemat jak samemu można wykonać płytę betonowa na budowie.

rys18_19_20

Ochrona przed warunkami atmosferycznymi. Kiedy zakończenie komina nie jest jeszcze zainstalowane, wlot przewodu kominowego należy zakryć przed opadami atmosferycznymi. Zamokniecie izolacji może prowadzić do nieprawidłowego działania komina.

 

rys0022